Render de la escalera externa

Render de la escalera externa